स्टाफ अध्यापन

क्र०नामपदनामफ़ोटो
1 डॉ. आर. के. बेले विभागाध्यक्ष (इतिहास विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
2 डॉ आर. एल. कोसरे विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
3 डॉ.एस.गायकवाड विभागाध्यक्ष (राजनीतिशास्त्र विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
4 डॉ. ज्योति केरकेट्टा विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
5 श्री जे.के. वर्मा विभागाध्यक्ष (वनस्पतिशास्त्र विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
6 डॉ. दिव्या नेमा विभागाध्यक्ष (रसायनशास्त्र विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
7 श्रीमती उषा कुर्रे विभागाध्यक्ष (जन्तुशास्त्र विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
8 श्रीमती रश्मि मोहंती विभागाध्यक्ष (भौतिकशास्त्र विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
9 प्रो. शशि ठाकुर सहायक प्राध्यापक (गणित विभाग) No Image
10 डॉ. जी. डी. एस. बग्गा विभागाध्यक्ष (वाणिज्य विभाग) सहा. प्राध्यापक No Image
11 प्रो. तरुण पदमवार सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग) No Image
12 डॉ. एस.के. मेश्राम वाणिज्य विभाग सहायक प्राध्यापक No Image
13 डॉ. एल.के. देवांगन लाइब्रेरियन No Image